Điện thoại: 028-37 313 563 - Hotline : 0903 109790

Nhà máy : 30 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Viettronics Thủ Đức - Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2018

Ngày 27/4/2018, Công ty CP Viettronics Thủ Đức đã tiến hành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2018 tại Hội trường của Công ty. Chương trình có sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Khách mời và các Cổ đông của Công ty.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, kế hoạch phát triển công ty năm 2018. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2018 …

Thay mặt HĐQT, Ông Nghiêm Xuân Vân – Tổng Giám Đốc Công Ty CP Viettronics Thủ Đức báo cáo Đại hội về sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2018. Mặc dù nền kinh tế vẫn khó khăn nhưng Công ty CP Viettronics Thủ Đức vẫn cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch đặt ra trong năm 2017.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Vũ Hải Vĩnh – Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Viettronics Thủ Đức đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Viettronics Thủ Đức đã đạt được trong năm 2017. Chủ tịch HĐQT đề nghị Viettronics Thủ Đức nâng cao tinh thần trách nhiệm tập trung cao độ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt những giải pháp chiến lược để phát triển, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu dự án mới trong năm 2018. Chủ tịch HĐQT tin tưởng lãnh đạo và CBCNV Viettronics Thủ Đức phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2017, khắc phục những tồn tại đẩy mạnh mức độ tăng trưởng kế hoạch năm 2018 và các năm tiếp theo.

Lãnh đạo Tổng Công ty cùng HĐQT và BKS chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Một số hình ảnh về Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 27/04/2018.

Theo Viettronics Thủ Đức

 

Đọc 651 thời gian