Phone: (+84) 02837313563 - Hotline : (+84) 0903 109790

Address : 30 Do Xuan Hop, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City

3

Our service

Security Equipment Solution Security Equipment Solution
Specialize in manufacturing and processing security solutions for the family ...
Read more...
Industrial Services Industrial Services
Commercial distribution, construction, civil solutions industry.
Read more...
Product Research And Development Product Research And Development
Specializing in manufacturing and processing electronic equipment, modern technical equipment
Read more...
Consultancy And Installation Of Lighting Works Consultancy And Installation Of Lighting Works
Specializing in manufacturing and processing electronic equipment, modern technical equipment
Read more...
Production Of Electronic Equipment Production Of Electronic Equipment
Specializing in manufacturing and processing electronic equipment, modern technical equipment
Read more...
Electronic Processing Electronic Processing
Specializing in manufacturing and processing electronic equipment, modern technical equipment
Read more...

News

Viettronics Thủ Đức - Hội nghị khách hàng thân thiết khu vực Miền Trung
Viettronics Thủ Đức - Hội nghị khách hàng thân thiết khu vực Miền Trung
Chương trình là dịp để Công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức tri ân khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu trong suốt thời gian qua. Vào ngày 28/08/2018, Công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức vừa tổ chức thành công Hội nghị khách hàng khu vực miền Trung…
Read more...
Viettronics Thủ Đức - Asamled - Hội nghị khách hàng thân thiết khu vực Long An năm 2018
Viettronics Thủ Đức - Asamled - Hội nghị khách hàng thân thiết khu vực Long An năm 2018
Tối ngày 31/08/2018, tại Long An , công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức đã tổ chức thành công Hội nghị khách hàng thân thiết khu vực Long An năm 2018. Đây là hoạt động thường niên nhằm thể hiện sự tri ân của công ty cổ phần Viettronics Thủ…
Read more...
Viettronics Thủ Đức - Hội Thao Tổng Công ty phía Nam năm 2018
Viettronics Thủ Đức - Hội Thao Tổng Công ty phía Nam năm 2018
Công đoàn Tổng Công ty đã tiến hành tổ chức Hội thao khu vực phía Nam vào ngày 18/08/2018 cho tất cả các Công ty thành viên ở phía Nam tham dự. Đây là hoạt động văn hóa – thể thao hết sức có ý nghĩa nhằm thắt chặt tình…
Read more...
Viettronics Thu Duc - Employee Conference 2018
Viettronics Thu Duc - Employee Conference 2018
On June 15, 2018, Viettronics Thu Duc Joint Stock Company has cooperated with the grassroots Trade Union Executive Board to organize the Employee's Conference in 2018. Chairman of Nghiêm Xuân Vân - General Director Mr. Hoang Ngoc Minh - President of the Company. Attending the meeting was the Board of…
Read more...