Điện thoại: 028-37 313 563 - Hotline : 1800 8059

Nhà máy : 30 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Thông báo tuyển dụng - Nhân viên kinh doanh điện tử dân dụng

Thông báo tuyển dụng - Trưởng phòng tài chính kế toán

Thông báo tuyển dụng - Nhân viên kinh doanh LED