Vietnamese-VNEnglish (UK)

Sơ đồ tổ chức Công ty CP Viettronics Thủ Đức

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1.Ông Vũ Hải Vĩnh – Chủ tịch HĐQT
2.Ông Nghiêm Xuân Vân – Ủy viên HĐQT - Tổng Giám Đốc
3.Ông Lê Mậu Thuyên - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1. Ông Nghiêm Xuân Vân – Tổng Giám đốc
2. Ông Lê Mậu Thuyên – Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc
III. BAN KIỂM SOÁT
1. Bà Trần Thị Ngọc Thảo – Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Hoàng Ngọc Minh - Ủy Viên
3. Ông Nguyễn Ngọc Cương - Ủy viên

Liên hệ

Văn phòng : 15C Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp, HCM

Nhà máy : 30 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM

Điện thoại: 028-37 313 563 - Hotline : 0903 109790   

Fax: 028-37 313 088

Viettronics Thủ Đức Social